Wspomnienia Absolwentów

fot. Marek Zimakiewicz

,,W czasie, kiedy studiowałam na Akademii Sztuk Teatralnych Filia we Wrocławiu  na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek,  instytucja ta nie miała zbyt wielu dobrych pomysłów organizacyjno – dydaktycznych. Nigdy do końca nie identyfikowałam się z żadną uczelnią „nauczającą” sztuki, ponieważ funkcjonowanie w ramach zamkniętych, usankcjonowanych systemów zawsze sprawiało i nadal sprawia mi wiele trudności. Nie mniej jednak startujący wówczas program integrujący uczelnie artystyczne, w duchu bardzo inkluzywny, interdyscyplinarny
i poszerzający doświadczenia artystyczne, był najlepszym co pod względem dydaktycznym mnie w owym czasie spotkało. Pomysł na połączenie wspólnymi projektami uczelni teatralnej, muzycznej i ASP jest bardzo inspirujący. Dzięki niemu poznałam kilku utalentowanych artystów,
z którymi później kontynuowałam współpracę. W ramach tej kolaboracji można było fajnie zaobserwować specyfikę, sposoby i strategie nauczania w różnych instytucjach. W moim przypadku skutkowało to większym dystansem do własnego procesu rozwoju artystycznego oraz zdecydowanym poszerzeniem perspektywy patrzenia na przedziwne i złożone zjawisko jakim jest tworzenie teatru w ogóle. Ponadto, bardzo unikalną szansą oraz wyróżnieniem jest poznanie od wewnątrz najważniejszych artystycznych uczelni w danym mieście. Znacznie zwiększa to szansę na spotkanie inspirujących wykładowców i współrealizatorów. Kibicuję rozwojowi tego projektu.”

Martyna Majewska – reżyserka, scenarzystka  www.martynamajewska.pl

 

fot. Grzegorz Gołębiewski

,,Program integracyjny, w którym mogliśmy współpracować ze scenografem/ scenografką lub kompozytorem/ kompozytorką był dla mnie jedną
z największych wartości procesu kształcenia w trakcie studiów. Zaowocował dalszą wspólną działalnością w profesjonalnym świecie. Dzięki poznawaniu specyfiki wzajemnej pracy, osiąganie dialogu w przedsięwzięciach teatralnych było zdecydowanie łatwiejsze i bardziej owocne.
Obecnie, będąc wykładowcą AST w Krakowie Filia we Wrocławiu nadal dużą wagę przywiązuję do współpracy moich studentów reżyserii ze studentami ASP kierunek scenografia oraz AM kompozycja. Tworzę ku temu warunki
oraz obserwuję jak tworzą się kolejne zespoły, które razem wypracowują nowe jakości artystyczne.”

dr Joanna Gerigk –  reżyserka, scenarzystka   www.joannagerigk.pl

 

fot. Robert Maniak

,,Przedstawienie teatralne jest rezultatem pracy nie tylko reżysera.
Nie tylko też aktora, scenografa, czy kompozytora. W procesie tworzenia bardzo ważna jest komunikacja między wszystkimi autorami.
W ramach programu integracji uczelni artystycznych Wrocławia studenci i studentki Wydziału Lalkarskiego (piszę to na podstawie własnych doświadczeń) mają okazję do rozwoju swoich umiejętności komunikacji współpracując z osobami, które studiują na kierunku scenografia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz na kompozycji na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Rezultat tej współpracy nie jest jednorazowy – to nie tylko konkretne przedstawienie teatralne, lecz nierzadko też dobrze zintegrowany zespół początkujących twórców, którzy wspierając się wzajemnie, rozwijając pewność siebie oraz wypracowując siłę przebicia, razem podbijają teatr zawodowy.”

Bartosz Kurowski –  reżyser, asystent na Wydziale Lalkarskim AST w Krakowie Filia we Wrocławiu